GLOBALG.A.P.

במסגרת המאמצים להגביר את הקיימות בסביבה החקלאית, משלבת GLOBALG.A.P. תקן קיימות דיגיטלי חדש בשם IDA (IDA-Digital Impact Driven Approach). מטרת התקן היא לעקוב אחרי דווחים באמצעות מערכות שעמדו בדרישות האיחוד האירופאי ומומלצות ע"י GLOBALG.A.P.

פלטפורמת AKOLogic, היא המומלצת המובילה ברשימה GLOBALG.A.P. הידידותית ונוחה ביותר למימוש תקן IDA-Digital Impact Driven Approach. חבילת  AKOLogic IDA מאפשרת לחקלאים לאסוף את נתוני צריכת התשומות והקיימות שלהם בצורה פשוט בשפתם ללא צורך בהתאמת פרמטרים לדרישות GLOBALG.A.P, ולהפוך את חווית המשתמש והשימוש בתקן לפשוטה  זולה ונוחה.

אתה נדרש לדווח רק על:

    • שימוש מוצרים להגנת הצומח (ריסוסים)
    • שימוש בדשנים (תכולת חנקן, זרחן או אשלגן)
    • שימוש במקורות וכמויות המים
    • שימוש באנרגיה

 

התקנות הכלליות

תוסף קיימות חקלאית בגישה מוכוונת אימפקט