קרדיט פחמני

אקולוגיק חקלאות מקדמת השפעה סביבתית

החזון שלנו: להביא יעילות וקיימות לחקלאות תוך הורדת פליטות פחמן

המגזר החקלאי הוא מהתורמים הגדולים לעליית רמות ה-CO2 באטמוספרה. 25% מזיהום פליטות פחמן מגיע מחקלאות. על ידי שיתוף הפעולה עם מרכז הפיתוח של מיקרוסופט, AKOLogic התחיבה תוך הבאת חדשנות טכנולוגית להפוך את תעשיית החקלאות העולמית ליותר ברת-קיימא     .

AKOLogic הוא מנוע המודיעין המתקדם ביותר בעולם לחקלאות, המסייע לחקלאים בין המגזרים לנהל את המשאבים שלהם ומביא אמינות ושקיפות לשרשרת הערך בחקלאות, במטרה למקסם את התפוקה. "עם Microsoft Cloud for Sustainability, יצרנו דרך יעילה לעזור לאלפי חקלאים ברחבי העולם להפחית את פליטת הפחמן ולסייע במאמץ העולמי להאטת ההתחממות הגלובלית.

לפלטפורמה מודול לניהול חווה דיגיטלית בשיפור מתמיד, אשר אוסף את המידע הרלוונטי מהשטח באופן אוטומטי וממליץ לחקלאי על פעולות התייעלות שונות בעלות טביעת רגל פחמנית מופחתת. הפלטפורמה מקושרת באופן אוטומטי לספקי מדידה מאושרים מהקרקע ומהלוויינים ומספקת נתונים שונים בעלי ערך כלכלי נוסף הן לחקלאים והן לכל שרשרת הייצור. המידע החקלאי והמדידות המבוצעות עוברים באופן אוטומטי דרך ממשק ה-API לאישור זכיין האו"ם וחוזרים לפלטפורמה ומשם אוטומטית ל-MarketPlace שונים בעולם, במטרה למקסם רווחים.

 

השרות שלנו:

  • הפקת קרדיט פחמני - in one stop-shop
  • מדידת LCA (מחזור חיי מוצר)
  • ניטור פליטות גזי חממה משטחי חקלאות מאושר ISO 14064-2 להפחתת פליטות

AKOLogic and VGI bring efficiency and sustainability to agriculture with Microsoft